Nacht van de Duisternis 2017

Beste medewerker,

Op 14 oktober 2017 vind de Nacht van de Duisternis plaats. Mogen we u vragen deze enquête in te vullen vóór 28 september? Op deze manier kunnen we een planning opmaken.

De vragen zijn iets uitgebreider dan voorheen en verdeeld over verschillende pagina's.

Alvast bedankt voor de medewerking!

Naam*

Ik doe mee:*

Ik kan helpen met de opbouw

Tafels verzetten, laptops en schermen aankoppelen, koelkast opvullen, ... Vele handen maken een licht werk.

Ik kan aanwezig zijn vanaf:

Het is niet ongewoon dat bezoekers vroeger dan verwacht langskomen. We starten om 18u (speciaal voor de kinderen), maar kom als het kan een uurtje vroeger.

Ik wil graag volgende post bemannen:

Als je je opgeeft als reserve, weten we ook graag welke post je wil bemannen. Er zijn meerdere keuzes mogelijk.

Indien u een kijker wil bemannen, welke hemelobjecten wil je tonen aan het publiek?

Inspiratie kan gevonden worden in de hemelkalender of op bv. http://hemel.waarnemen.com/ . Als we op voorhand weten welke objecten in de kijker staan, kunnen we de flyer/affiche of kinderzoektocht hierop afstemmen.


Ik wil een voordracht (max 20min) geven

Mijn voordracht gaat over (korte omschrijving)


Heeft u een formitastisch idee voor de Nacht van de Duisternis

Geef een korte omschrijving van uw idee

We vinden het tof dat je goede ideeën hebt, en we zijn zeer benieuwd. Maar je begrijpt dat we het werk wat moeten verdelen.

Daarom willen we je vragen je idee uit te werken tegen de volgende vergadering. Bespreek het eventueel met je werkgroepleider en andere medewerkers, dan kunnen we dit bespreken in het volgende Dagelijks Bestuur. Past je voorstel binnen de activiteit en is het technisch/budgetair mogelijk, willen we dit zeker ondersteunen.

Wil je alvast hieronder heel kort je idee omschrijven?

Heeft u opmerkingen en/of aandachtspunten?

Ook de beste planner maakt fouten of vergeet iets. Zijn er aandachtspunten of heb je algemene opmerkingen (punten uit het verleden) die we zeker niet mogen vergeten, aarzel dan zeker niet ze hieronder op te sommen.