Aanvraag schoolbezoek

Beste leerkracht,

We hebben uw aanvraag voor een schoolbezoek goed ontvangen en we willen u alvast bedanken voor de interesse in de UGent Volkssterrenwacht Armand Pien.

Wanneer u deze vragenlijst ontvangt, heeft u wellicht reeds met ons overlegd over een datum en het programma.We hebben wel nog enkele praktische vragen samengebundeld in volgend formulier. Wilt u dit zo snel mogelijk invullen?

Alvast bedankt en tot het bezoek!

 

Datum van het klasbezoek*

Type onderwijs

Gewenst pakket Lager Onderwijs

Gewenst pakket Middelbaar

Naam en adres van de school*

Moet de factuur naar dit adres gestuurd worden*

Volledige facturatieadres

Klas(sen)*

Naam verantwoordelijke*

Emailadres verantwoordelijke of school

Telefoonnr verantwoordelijke*

Aantal leerlingen*

Aantal begeleiders*