Over ons

Een actieve vereniging vol passie en energie

De Vrienden van de Oude Sterrenwacht van de RUG v.z.w. (V.S.R.U.G.) richt zich tot iedereen die in meer of mindere mate in sterrenkunde of in weerkunde geïnteresseerd is.

De vereniging tracht zoveel mogelijk sterrenkunde- en weerkunde-amateurs uit het Gentse samen te brengen, om hen een kans te geven hun hobby in groep te beoefenen. Via de vereniging kunnen zij immers toegang krijgen tot informatie en waarnemingsmogelijkheden die anders misschien buiten hun bereik liggen.

Verder wil de V.S.R.U.G sterrenkunde op diverse wijzen populariseren in de Gentse regio en de provincie Oost-Vlaanderen. Hiertoe worden tal van activiteiten ingericht, zoals de wekelijkse kijkavonden op woensdagavond en de tweemaandelijkse voordrachten. Verder worden er elk jaar verschillende lessenreeksen georganiseerd rond verschillende sterrenkundige onderwerpen. Ook worden kleine tentoonstellingen georganiseerd en worden groepen op aanvraag ontvangen voor een groepsbezoek aan de sterrenwacht. In het geval van bijzondere hemelverschijnselen zoals zons- of maansverduisteringen worden speciale waarnemingsacties op touw gezet. De aankondigingen van deze activiteiten zijn doorgaans in de lokale pers te vinden.

Voor haar leden organiseert de vereniging aparte bijeenkomsten en waarnemingsavonden. De leden hebben via de bibliotheek van de vereniging toegang tot een groot aantal boeken en tijdschriften. Zij ontvangen om de twee maanden een Nieuwsbrief, waarin activiteiten worden aangekondigd en sterrenkundige en weerkundige onderwerpen en verenigingsnieuws aan bod komen. Via een aantal werkgroepen kunnen de leden actief aan projecten meewerken.

De meeste activiteiten gaan door in de UGent - Volkssterrenwacht Armand Pien. De v.z.w. heeft de toelating van de universiteit om bepaalde lokalen te gebruiken voor haar activiteiten. De lokalen van de Volkssterrenwacht bevinden zich in het Rozier-Plateaucomplex van de UGent (Rozier 44). De ingang tot de Volkssterrenwacht bevindt zich aan de zijkant van het gebouw, in de Gezusters Lovelingstraat.

Ons team