Kijkerbouw voor  Basisscholen

Telescopen voor beginners: en... 'Girls for Science'!

Naast onze schoolprojecten  eindwerken in het middelbaar onderwijs startten wij (kijkerbouw VSRUG) met een schoolproject telescoopbouw voor beginners. Doelgroep: vanaf 9 jaar tot... vul zelf maar in ! Voor de allerjongsten: Kinderen werken een paar uurtjes aan optiek. Op deze manier zien ze het ook evolueren.  De behuizing van de telescoop met alles erop en eraan wordt zowat kant en klaar geleverd, samen met een optiekset. Enkel schilderen of vernissen moeten de kinderen zelf nog doen. Er wordt ook gezorgd voor een eenvoudig waarnemingsprogramma zodat met de telescoop ook effectief kan worden gewerkt. In het begin vooral de maan en enkele eenvoudig te vinden objecten. Naargelang het jaar vordert wordt dit uitgebreid. Deze telescoop (een 13 cm F5 Newton-telescoop op dobsonmotering zoals op de foto)  is een heel geschikte telescoop voor elke beginner. Die  kost alles erop en eraan 120 euro. Voor diegenen die een eindwerk maken bij ons, de optiek maken jullie geheel zelf, maar succes verzekerd. Je wordt degelijk begeleid.Inlichtingen:kijkerbouw@ugent.be

Enthousiaste fans van deze projecten zijn Jill Peeters, Sabine Hagedoren en Eva Clockaerts: Jongeren, en in het bijzonder zeker meisjes, warm maken om in wetenschappelijke richtingen hun studies verder te zetten. Met uitdrukkelijke steun van Prof. Ewine van Dishoeck, Universiteit Leiden. Prof. van Dishoeck wordt vanaf 1januari 2018 voorzitter van deIAU.

je kan ook een heel handige waarneemgids   voor beginners downloaden. EnSterrenkundeapps.nl : heel veel sterrenkundige apps voor iedereen.

Odoo tekst en afbeelding blok

Kijkerbouw als eindwerk (profielwerkstuk)

Een voorbeeld hoe een eindwerk er kan uitzien. Even één van de beste uitgekozen:NORTHGO COLLEGE uit Noordwijk. Het werk van Jasper-Jan Lut, Valentijn Götz en Stan van der Lans.

Voor onze projecten Kijkerbouw, Sterrenkunde en Ruimtevaart kan permanent worden ingeschreven. Na samenspraak wordt een startdatum bepaald. Dit jaar komt er een extraatje bij onze eindwerken, wat 'verplichte' lectuur : het boek "Kijk Omhoog" van Frank Deboosere en Philippe Mollet.

Bij uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts had men een prima idee: een boek uitgeven over sterrenkijken, waarbij alle aspecten van deze boeiende en fascinerende bezigheid aan bod komen. De lezer wordt stap voor stap meegenomen op een wonderlijke reis langsheen de nachthemel. We komen te weten hoe de sterrenhemel in mekaar zit, en de auteur, Philippe Mollet, sinds vele jaren ervaringsdeskundige en enthousiast medewerker van Volkssterrenwacht MIRA, bespreekt uitvoerig hoe we achtereenvolgens met het blote oog, de verrekijker en de telescoop alle mogelijke hemelobjecten kunnen observeren. Je kan het boek op de site vanMira  terugvinden.

 


Voor wie een telescoop wil bouwen

Dit jaar gaat het om een 15 cm F8 Newtontelescoop (brandpuntsafstand 120 cm) Op dobsonmontering zoals de foto's in bijlage. Kostprijs: wordt bepaald naargelang het type: complete telescoop zoals in bijlage professionele afwerking met metalen ring, spiegelcel, Buis is al geverfd binnen en buiten (enkel de houten bak moet worden geschilderd), en er is een stofkap voorzien. Drie oculairs en collimatietool (voor de uitlijning) inbegrepen. Heel erg compleet dus. Begeleiding is gratis. nodige tijd: maximaal een 30 tal werkuren, meestal minder. De buis is een bestaande buis, de spiegel maken jullie zelf. Ik begeleid dit wel. Het is ook zo dat ik jullie ook leer hoe je de optiek test, fouten leert herkennen én leert corrigeren.

Neem zeker eens de cursus telescoopbouw  een door. De website van Jan van Gastel is een must bij de eindwerken en profielwerkstukken. Ook hetprincipe van de foucaulttest is interessant, samen met deze degelijke

info voor docenten  op astronomie.nl

VERWACHT BEGIN 2018

optiektesten met BATH Interferrometer, FIZEAU interferrometer,Collimator en Optical Flats.

Odoo tekst en afbeelding blok

Sterrenkundige projecten

Voor kijkerbouw en/of sterrenkundige projecten wordt in overleg met de werkgroepleiders en de school een werkplan opgesteld. Indien men zich daaraan houdt kan worden gegarandeerd dat na maximaal 50 werkuur er een degelijk instrument ter beschikking staat. Minimumleeftijd van de leerlingen is vanf 10 jaar voor de bouw van een telescoop. Eender welke studierichting in het secundair onderwijs is welkom, er wordt een plan opgesteld volgens de mogelijkheden.

Kijkerbouw VSRUG richt zich meer en meer naar scholen en individuele studenten. Niet enkel een kijker bouwen is het doel, maar evenzeer het gebruik van de kijker en de praktische sterrenkunde op zich.

Dus ook scholen of leerlingen die reeds een telescoop bezitten, welk type dan ook, kunnen we begeleiden. Ook scholen zonder een telescoop: we kunnen een exemplaar in bruikleen geven. Samen met een astro-webcam. Vanaf schooljaar 2014-2015 werden de schouders gezet onder vijf specifieke projecten (zie presentaties in pdf formaat

Odoo tekst en afbeelding blok