Lid worden van de V.S.R.U.G. vzw

 

 

Lidmaatschap

Lid worden van de Vrienden van de Oude Sterrenwacht van de R.U.G. vzw. kan door 20 Euro te storten op rekeningnummer BE76 4480 0768 2195 ter attentie van VSRUG vzw, Rozier 44, 9000 Gent, met vermelding 'Lidgeld'

Hiervoor ontvangt U een jaar lang de tweemaandelijkse Nieuwsbrief, bent U welkom op al onze ledenactiviteiten en geniet u korting bij onze cursussen. Ook bent u nauwer betrokken met de verschillende aspecten van onze ledenvereniging zodat u zich ook in groepsverband kan uitleven in uw hobby.

U kan kiezen of u de Nieuwsbrief via de post of digitaal wenst te ontvangen. Gelieve uw keuze bekend te maken via een e-mail naar info@armandpien.be.

Wie minstens het dubbele van de normale lidmaatschaps­bijdrage betaalt, mag zich steunend lid noemen. Steunende leden worden in de Nieuwsbrief vermeld.

Abonnement

Het is ook mogelijk om enkel een abonnement op de tweemaandelijkse Nieuwsbrief te nemen. Dat kan door storting van 10 Euro op rekeningnummer BE76 4480 0768 2195 met vermelding Abonnement nieuwsbrief

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De VSRUG houdt een aantal persoonsgegevens van U bij in een geinformatiseerd bestand. Volgens de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft u het recht tot toegang tot Uw gegevens en kan U altijd de verbetering ervan vragen. Deze gegevens worden enkel gebruikt in het kader van de werking van de VSRUG: Leden- en donoren administratie, bibiliotheek en boekhouding. Voor meer informatie kan U de penningmeester contacteren.