Datadive Hackathon 2018

Apss 4 Ghent

De Baets Ruben

          Op vrijdag 2 februari organiseerde de volkssterrenwacht in samenwerking met Stad Gent een datadive voor de Hackathon 2018. Daar werd ook een groepsbezoek gekoppeld om de deelnemers kennis te laten maken met sterenkunde en weerkunde, en om inspiratie op te doen.

          Tijdens de datadive werden 3 datasets voorgesteld:

          1. Astronomische atlassen, ter beschikking gesteld voor alle educatieve doeleinden door Elwood Downey, http://clearskyinstitute.com/xephem/

          2. Een dataset van het MOCCA-project van de UGent, ter beschikking gesteld door dr. Steven Caluwaerts, http://www.mocca.ugent.be

          3. Een dataset van het weerstation van de Volkssterrenwacht Armand Pien

          Deze datasets kan u onderaan de pagina downloaden, samen met de presentaties en bijkomende informatie.

          Challenges

          De sterrenwacht formuleerde 4 challenges. Hierbij geven we nog een korte omschrijving.

          1. Lichthinder

          Maak een applicatie om de lichtvervuiling te meten. Dit kan aan de hand van de Cassiopeia-test. De gebruiker duidt aan welke sterren hij of zij kan zien. Aan de hand van een referentietabel kan de graad van lichtvervuiling bepaald worden.

          Op het internet kan je ook nog soortgelijke referentietabellen vinden voor andere sterrenbeelden. Deze resultaten kunnen opgestuurd worden via deze link.

          Meer informatie kan je vinden op de website van werkgroep Lichthinder van de VVS.

          2. Vuuurbollen spotten

          Soms zijn er zeer heldere meteoren te zien aan de hemel. Deze worden ook regelmatig eens gefilmd door dashcams. Heb je een vuurbol gezien? Probeer zijn traject te tekenen, specifieer het tijdstip en de kleur en stuur het ons door! Het lijkt onnozel, maar je helpt er de wetenschap mee!

          3. Hoe ver kan ik kijken

          Vroeger hing in het meteolokaal een panoramische foto vanaf het grasveld, met een afstandsaanduiding van kerktorens en andere prominente gebouwen. Op deze manier kon men de luchtgesteldheid bepalen.

          Stel dat ik op de St-Baafstoren sta, hoever kan ik kijken? Welke kerktoren kan ik nog niet zien? Zijn de koeltorens van Doel zichtbaar?

          Hiervoor kan de Openstreetmap-data gebruikt worden.

          4. Lokale horizon

          Tijdens de datadive werd kort het programma XEphem gebruikt. Deze applicatie heeft de mogelijkheid om een lokale horizon te bepalen: bomen en gebouwen blokkeren immers mijn lokale gezichtsveld. Zo blokkeert de Boekentoren op de sterrenwacht immers een deel van de zichtbare hemel.

          Probeer via een panoramische foto een idee te krijgen wanneer de Maan zichtbaar is vanuit mijn achtertuin of terras.

           

          Vragen?

          Indien je vragen hebt over data, kan je altijd mailen naar Ruben De Baets. Vragen over het MOCCA project mag je rechtstreeks richten aan Dr. Steven Caluwaerts.


          Extra informatie

          XEphem Data Format          Presentaties

          Astronomie : PDF HTML

          Meteo : PDF HTML

          Challenges : PDF HTML