An astronomers project for all people

Science 4 Girls

SCIENCE  4 GIRLS VIDEOBOODSCHAP FRANK DE WINNE

 Een astronomieproject speciaal voor Afrika.Onder Peterschap van Frank De Winne

wordt ook ondersteund door UNAWE enIAU

nieuw project vanaf 2017

Speciale doelgroep:Landen in ontwikkeling en vluchtelingen

bezegeling door Frank De Winne en Eva Clockaerts :Youtube

lezing prof. Kees de Jager (vrouwen in de wetenschap) : youtube

Lezing Hetty Van Dijk (meisjes in Malawi)  deel 1 endeel 2   

Lezing Jean-Pierre Grootaerd (project) ; deel 1    -deel 2 endeel 3


Dit project is een spin off van het project 'sterren schitteren voor iedereen'. Hiermee willen we nu vooral scholen bereiken wereldwijd, landen waar degelijk onderwijs, vooral voor meisjes,niet evident is. Uiteraard behoren ook kinderen van vluchtelingen tot deze doelgroep.  Meer info opdeze pagina

  Voor meer inlichtingen:contacteer ons

Website.